< Biotehnologia albă

Un domeniu care se bazează din ce în ce mai mult pe progresele biotehnologiei este industria, în care se se înregistrează, de altfel, rezultate din ce în ce mai promițătoare. Biotehnologia albă este ramura industrială a biotehnologiei, care utilizează enzime și microorganisme pentru a obține produse chimice, produse alimentare, hrană pentru animale, detergenți, celuloză și hârtie, textile și bioenergie.

Microorganismele și enzimele provenind de la acestea sunt folosite pentru a scădea consumul de energie și apă și pentru a se produce mai puține deșeuri și emisii de gaze de seră.