Glosar

Acidul dezoxiribonucleic (ADN): moleculă care codifică instrucțiunile genetice utilizate în dezvoltarea și funcționarea tuturor organismelor vii cunoscute.

ADN recombinant: formă de ADN creată prin combinarea de secvențe genice care, în mod normal, nu coexistă în același organism.

Aminoacizi: compuși chimici care intră în componența proteinelor.

Anticorpi: sunt proteine care se găsesc în sânge sau alte fluide corporale și au rolul de a identifica și a neutraliza structurile străine, cum ar fi bacteriile și virusurile.

Anticorpii monoclonali: anticorpi identici, obținuți în laborator din aceeași linie de celule și care recunosc același antigen.

Antigen: structură pe care sistemul imunitar o recunoaște ca fiind străină și împotriva căreia declanșează un răspuns imun.

Autorizație de introducere pe piață: permisiunea acordată unei companii farmaceutice de către o autoritate de reglementare pentru introducerea pe piață a unui medicament, după analizarea datelor provenite din testele și studiile clinice ale produsului.

Biomarker: caracteristică biologică, care poate fi moleculară, anatomică, fiziologică sau biochimică ce poate fi măsurată și evaluată în mod obiectiv, acționând ca indicator al unui proces biologic normal sau patologic.

Biosimilar: Versiunea similară, dar nu identică, a unui medicament biologic existent, produsă după expirarea brevetului produsului original.

Biotehnologie: Orice aplicație tehnologică care folosește sisteme biologice, organisme vii sau derivate ale acestora, cu scopul de a fabrica sau a modifica produse.

Biotehnologia albă: ramura industrială a biotehnologiei, care utilizează enzime și microorganisme pentru a obține produse chimice, produse alimentare, hrană pentru animale, detergenți, celuloză și hârtie, textile și bioenergie.

Biotehnologia roșie: ramura medicală a biotehnologie, care produce medicamente, teste de diagnostic și vaccinuri folosind organisme vii, de multe ori fabricate prin tehnologia de recombinare a ADN-ului.

Biotehnologia verde: biotehnologia agricolă, care folosește tehnicile moderne de reproducere a plantelor, al căror bagaj genetic este modificat pentru a căpăta caracteristicile dorite/

Boli autoimune: afecțiuni cauzate de un răspuns imun excesiv îndreptat împotriva propriilor țesuturi ale corpului, în care sunt produși anticorpi ce atacă celulele, țesuturi și organele proprii.

Brevet: set de drepturi exclusive acordate de stat (guvern național) unui inventator, pentru o perioadă limitată de timp, în schimbul dezvăluirii publice a unei invenții.

Cromozom: "pachet" de ADN, în care sunt așezate odonat diferitele gene. Fiecare om deține 46 de cromozomi, dintre care 23 provin de la mamă și 23 de la tată.

Denumire comercială: numele sub care este comercializat un medicament. Acesta poate diferi total sau parțial de denumirea științifică a acestuia.

Denumire comună internațională(DCI): denumire științifică a unui medicament, care se referă la substanța activă pe care o conține și care este aceeași pentru toate medicamentele care împărtășesc aceeași substanță activă.

Farmacovigilență: proceduri de control la care medicamentele sunt supuse înainte, în timpul și după aprobarea acestora, de către autoritățile de reglementare.

Gena: un lanț de ADN care „instruiește” celula cum să fabrice o anumită proteină. Deoarece sunt necesare zeci de mii de proteine pentru a construi un om, genomul uman este format din aproximativ 20.500 de gene.

Genom: totalitatea genelor pe care le are o persoană, deci totalitatea informațiilor genetice de care dispune aceasta.

Imunogen: care are capacitatea de a provoca o reacție imună.

Imunomodulatori: agenți folosiți în imunoterapie, care au proprietatea de a modifica răspunsul imun.

Imunoterapia: formă de tratament al bolilor care presupune declanșarea, amplificarea, sau, dimpotrivă, suprimarea unui răspuns imun.

Imunoterapia de activare: imunoterapia care acționează prin provocarea sau amplificarea unui răspuns imun.

Imunoterapia de supresie: imunoterapie concepută pentru a reduce sau a suprima un răspuns imun existent, de exemplu în cazul alergiilor și bolilor autoimune.

Interschimbabilitate: posibilitatea de a schimba două medicamente între ele, fără afectarea eficienței terapeutice și fără a implica un risc semnificativ pentru sănătate.

Linie celulară: celule cu anumite caracteristici, cultivate în laborator, într-un mediu de cultură specific, care le permite să crească și să se înmulțească.

Medicament biologic: Un produs medicamentos sau un vaccin care constă din, sau a fost produs prin utilizarea organismelor vii.

Medicament de referință: medicamentul original la care se raportează biosimilarele sau genericele.

Medicament generic: medicament care copiază un medicament chimic existent, fiind bioechivalent cu medicamentul original, dar care poate fi produs de o firmă diferită, după expirarea brevetului produsului original.

Molecule: cele mai mici particule dintr-o substanță care au toate proprietățile fizice și chimice ale substanței respective. Moleculele sunt formate dintr-unul sau mai mulți atomi. Dacă acestea conțin mai mult de un atom, atomii pot fi identici (o moleculă de oxigen are doi atomi de oxigen) sau diferiți (o moleculă de apă are doi atomi de hidrogen și un atom de oxigen). Moleculele biologice, cum sunt proteinele, pot fi alcătuite din mai multe mii de atomi.

Mutație genetică: eroare în informația genetică, care apare în cazul în care un fragment de ADN din structura unei gene lipsește sau este greșit, afectând producerea proteinei pe care o codifică gena respectivă.

Oncogenă: genă a cărei expresie favorizează apariția și dezvoltarea unui anumit tip de cancer.

Proteine: compuși organici mari, formați din lanțuri de aminoacizi. Proteinele sunt componente esențiale ale organismelor, participând la aproape toate procesele care se desfășoară în interiorul celulelor.

Reacție adversă: apariția unei reacții nedorite, neplăcute sau amenințătoare de viață ca urmare a administrării unui medicament.

Sistem imunitar: totalitatea organelor, celulelor și substanțelor care protejează organismul împotriva bolilor prin identificarea și distrugerea agenților patogeni (de exemplu, virusuri și bacterii) și celulelor tumorale.

Substituție automată: Practica de distribuire a unui medicament în locul altui medicament echivalent (cu aceeaşi denumire comună internaţională) și interschimbabil la nivel de farmacie, fără consultarea medicului.

Testare genetică: efectuarea unor teste care verifică dacă un individ prezintă anumite gene sau mutații genetice responsabile pentru apariția unor boli.

Vaccin: preparat biologic care este utilizat pentru a ca organismul să capete imunitate sau să-și consolideze imunitatea pentru o anumită boală.